Sorø Bridgeklub

er for alle

Turneringsreglement.


Udfyldt systemkort er obligatorisk. Husk afsnittet om udspil. Gør evt. brug af den elektroniske mulighed på DBU´s hjemmeside.
Det er til en hver tid det enkelte medlems personlige ansvar at melde forfald.
Det er det enkelte medlems ansvar at finde substitut til løbende turneringer.

Korrektion for substitutter:

  • En substitut: Ingen regulering.
  • Et substitutpar: Ingen regulering ved handicap forskel mindre end 10 – gælder for såvel par- som holdturnering.
  • Ved udeblivelse tildeles parret middel minus 20 %.

Turneringsleder kan stoppe spil påbegyndt, dvs. kortene taget ud af mappen, hvis der er mindre end 5 min. tilbage af spilletiden.

Rangering – parturnering:

  • Ved pointlighed afgøres efter indbyrdes kampe i sektionen.
  • Hvis stadig lige – lodtrækning.

Overholdelse af spilletid – parturnering:

  • Ved første tidsoverskridelse tildeles begge par en advarsel. Hvis et af parrene senere samme aften overskrider tiden tildeles 2 strafpoint, samme for yderligere overskridelser.

Holdturnering

Udløsning af bonus for vundet holdturnering betinger deltagelse i mindst halvdelen af halvlegene i sektionen.

Placering i multiberegningen betinger deltagelse i mindst halvdelen af halvlegene.

Rangering – holdturnering:

  • Ved pointlighed afgøres efter indbyrdes kampe i sektionen.
  • Hvis stadig lige – indbyrdes imp.scorer.
  • Hvis stadig lige – lodtrækning.

Overholdelse af spilletid – holdturnering:

  • For hvert spil der ikke er afsluttet trækkes 1KP fra begge hold, med mindre TUL kan fastslå hvilket par der er skyld i forsinkelsen. I så fald trækkes intet fra det sagesløse hold.

 

 

Sorø Bridgeklub spiller kl. 19.00 tirsdage og torsdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Desuden spilles mandage kl. 13.00 i Sorø Kultur & Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø. Her spilles udelukkende friturneringer.
Klik her for spilletider.   

Klubbens email: Klub@SoroeBridgeklub.dk