Sorø Bridgeklub

er for alle

 Anglo American card suits

Kontingentbetaling - Samlet oversigt.

 

 

En person, der spiller 1 dag Kr.   600,-
En person, der spiller 2 dage Kr.   850,-
En person, der spiller 3 dage Kr. 1000,-
Juniorer, der spiller 1 dag Kr.   350,-
Kursusmedlem Kr.      0,-
Passive medlemmer Kr.   400,-

 

For spillere, der har anden klub som hovedklub, nedsættes kontingentet med 260 kr. pr. spiller. 

Passivt medlemskab giver alene ret til at deltage i klubbens generalforsamling og festlige
arrangementer.

Kontingent og spilleafgift for hele året betales via bankindbetaling inden 15. september
(reg.nr. 1551, konto nr. 0363480). Husk at anføre dit navn
på indbetalingen. (Der kan ikke betales kontant eller via MobilePay.)

 

 

Sorø Bridgeklub spiller kl. 19.00 tirsdage og torsdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Desuden spilles mandage kl. 13.00 i Sorø Kultur & Fritidscenter, Frederiksvej 27, Sorø. Her spilles udelukkende friturneringer.
Klik her for spilletider.   

Klubbens email: Klub@SoroeBridgeklub.dk