Sorø Bridgeklub

er for alle

 Anglo American card suits

Kontingentbetaling - Samlet oversigt.

 

 

En person, der spiller tirsdag eller torsdag. Kr.   600,-
En person, der spiller både tirsdag og torsdag. Kr.   850,-
Et par, der spiller tirsdag eller torsdag. Kr. 1200,-
Et par, der spiller både tirsdag og torsdag. Kr. 1700,-
Et par, hvor den ene spiller begge dage og den anden kun den ene dag. Kr. 1450,-
Juniorer Kr.   350,-
Passive medlemmer Kr.   400,-

 

For spillere, der har anden klub som hovedklub, nedsættes kontingentet med 260 kr. pr. spiller. 

Passivt medlemskab giver alene ret til at deltage i klubbens generalforsamling og festlige
arrangementer.

Kontingent og spilleafgift for hele året betales via bankindbetaling inden udgangen af september
(reg.nr. 1551, konto nr. 0363480). Husk at anføre dit navn
på indbetalingen. (Der kan ikke betales kontant eller via MobilePay.)

 

 

Sorø Bridgeklub spiller tirsdage, torsdage og nogle lørdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Klik her for spilletider.