Sorø Bridgeklub

er for alle

4 S D863
V/Alle   H 75
  R E8
  K 96432
S 942   S KT7
H K98 H DBT32
R KB762 R 943
K DB K 75
  S EB5
  H E64
  R DT5
  K EKT8

Alle kan nu se eller selv beskrive et interessant spil.

Hvis du har lyst til at beskrive / gennemgå et spil, er du velkommen til det. Beskrivelsen skal sendes til Lone som word dokument og der skal være et billede med at kortfordelingen.

 

Herunder ses de beskrivelser, der indtil nu er tilgængelige:

Mere storeslem

Vi er åbenbart ikke så gode til at finde storeslemmer i Sorø Bridgeklub.Vi er åbenbart ikke så gode til at finde storeslemmer i Sorø Bridgeklub.
Tirsdag d.17. april 2018 trak jeg i aftenens første spil denne hånd op:

S ED5  
H EDT983
R ET
K K3

Jeg åbnede med 2 klør, som er vores eneste kravåbning. Der er godt nok kun 19 hp. Men jeg kravåbner gerne, når jeg kun kan tælle 4 tabere. Som tabere tæller jeg manglende es, konger og damer til at dække stik i de farver, jeg har. Har jeg kun 2 kort i en farve, tæller jeg højest 2 tabere i den farve. Jeg tæller de 4 tabere på ovenstående hånd som en i klør, en i ruder samt spar og hjerter konge.Jeg åbnede med 2 klør, som er vores eneste kravåbning. Der er godt nok kun 19 hp. Men jeg kravåbner gerne, når jeg kun kan tælle 4 tabere. Som tabere tæller jeg manglende es, konger og damer til at dække stik i de farver, jeg har. Har jeg kun 2 kort i en farve, tæller jeg højest 2 tabere i den farve. Jeg tæller de 4 tabere på ovenstående hånd som en i klør, en i ruder samt spar og hjerter konge.
Min makker havde denne hånd:

S K98743
H KB6
R B3
K E5

Efter et ikke særligt smukt meldeforløb, som jeg ikke vil trætte jer med, endte vi i 6 hjerter, og da min makkers hånd kom ned på bordet, blev jeg godt nok lidt flov. Hvis sparene ikke sidder 4-0 imod, er der 15 stik fra taget.Efter et ikke særligt smukt meldeforløb, som jeg ikke vil trætte jer med, endte vi i 6 hjerter, og da min makkers hånd kom ned på bordet, blev jeg godt nok lidt flov. Hvis sparene ikke sidder 4-0 imod, er der 15 stik fra taget.
Der var ingen i salen, der havde fundet storeslemmen. Faktisk var det ved mindre end halvdelen af bordene, hvor der var meldt lilleslem. Kun et enkelt bord var bedre end mine 6 hjerter. Der var meldt 6 ut.
Med vores meldesystem kan jeg finde ud af, at min makker har et es og 2 konger. Men hvordan kan jeg finde ud af, at en af dem ikke er ruder konge, men at det netop er spar og hjerter konge, som gør at storeslemmen er oplagt?
Nogle der har et godt bud på det?

Jens Wamsler

 

Om at ofre sig til ingen nytte.

Jeg har nu over et par gange vist et spil med lilleslem.
Torsdag 5. april kom så et spil, hvor der var oplagt storeslem. 13 stik med klør som trumf, og 12 stik fra taget i både klør og i sans. Aktuelt var der også 7 hjerter i kortene, men kun fordi, hjerter B ikke sad 4. imod.

6 S KD87653
Ø/ØV   H 653
  R D64
  K 
S E9   S B
H EKD9 H T74
R 75 R EK3
K EDB63 K KT7542
  S T42
  H B82
  R BT982
  K 98

Hvor mange af de 16 Øst-Vest-par, der havde de kort fandt så den oplagte slem?
Et enkelt par i B-rækken fik meldt 7 klør, og her ud over var der kun 2 par, der fandt lilleslem i klør.
Det ene par, der fandt lilleslem i klør, var mod os, hvor jeg tappert ofrede i 6 spar. Det kostede 1.400 mod 1.390, som man får for at vinde 6 klør. Så i A-rækken fik vi en ren bund. Havde modstanderne nøjes med at tage deres 6 topstik, havde vi kun tabt 1.100. Men de var ufine nok til også at finde ud af at få et trumfstik på den 3. gang ruder.
Ak ja – hvad hjælper det med et godt offer mod 6 ut og 7 klør, når ingen i rækken melder det?
Forklaringen på, at ingen meldte det, er nok, at man som jeg med Nords kort spærrede voldsomt i spar. Det gør det svært for Øst-Vest at finde den oplagte storeslem eller blot melde de 6 ut, som ville give mere end de 1.400, vi måtte af med for at ofre i 6 spar.

Jens Wamsler

 

 

Påskebridge.
På en ellers ikke særlig god dag for mig og min makker tirsdag før påske kunne jeg dog glæde mig over som Vest at få meldt og vundet 6 spar på denne fordeling:

2 S T962
Ø/NS   H E9
  R D432
  K T94
S EKDB85   S 43
H DT H B42
R EBT8 R K9765
K 5 K EDB
  S 7
  H K87653
  R 
  K K87632

Min makker åbnede i Øst med 1 ruder, 1 spar fra mig, 1 ut fra makker og 2 klør fra Syd. Med min single klør og ruder med til makkers farve blev jeg nu sleminteresseret, spurgte efter esser og fik at vide, at min makker havde et sort es, som så måtte være klør es. Jeg meldte så 6 spar.
Der kom som ventet klør ud. Makkers hånd var lidt tyndere end, jeg havde ventet. Men jeg havde fra meldingerne de nødvendige oplysninger, så jeg gik op på klør es og fortsatte med klør dame og kastede en hjerter af, da syd ikke dækkede med kongen. Herefter kunne jeg trække trumf, knibe i ruder og få 13 stik. Dækker syd med kongen ville jeg trumfe, trække trumf, knibe i ruder, og smide mine hjerter på klør bonde og den 5. ruder.
Var der kommet hjerter ud, som ved de fleste andre borde, havde kontrakten ikke haft en chance.

 

Jens Wamsler

 

 

Slem på få værdier.
Fra tirsdag 20. marts 2018 - endnu et eksempel på en slem på få værdier (24 hp)

1 S T76
N/Ingen   H 3
  R K97
  K ET9765
S D2   S EK8543
H EDBT865 H 9742
R 65 R E2
K KB K 4
  S B9
  H K
  R DBT843
  K D832

Min makker åbnede med 1 spar, selv om der kun er 11 hp. Jeg er enig i, at hånden er for spillestærk til at åbne med spærremeldingen 2 spar.
Da makker bagefter støttede min hjerterfarve, synes jeg der måtte være en god chance for slem, hvis mine tabskort kunne kastes af på makkers sparfarve. Så jeg spurgte efter esser, og da jeg fik at vide, at makker havde et rødt og et sort es, meldte jeg 6 hjerter, som aktuelt ikke kan sættes. Måske lidt vovet for hvis makker ikke har spar konge, kan det blive svært, men ikke umuligt. Har han f.eks. i stedet spar bonde, er der chance for at spar konge kan knibes ud.


Jens Wamsler

 _____________________________________________________________________________________________________________________

Lilleslem på 15 hp

Følgende interessante spil dukkede op i vores sidste runde, tirsdag 13. marts 2018.

1 S KD976
N/Ingen   H D953
  R T953
  K 
S    S 
H EKB74 H T86
R D7 R EKB842
K DT9743 K EB62
  S EBT85432
  H 2
  R 6
  K K85

 

Jeg startede som Nord meldingerne med 2 ruder, som i vores system viser 6-11 hp med mindst 4 kort i begge majorfarver. Øst meldte 3 ruder, og min makker 3 ut, hvad jeg ikke vidste, hvad han mente med. Da Vest meldte 4 ruder, slap jeg for at tage stilling til det og kunne bare melde pas. Nu meldte min makker 4 spar, Øst 5 ruder, jeg 5 spar, øst 6 ruder, hvorefter min makker sluttede melderunden med 6 spar, som blev doblet.
6 spar er et godt offer mod 6 ruder, som kan vinde (med mindre Syd spiller en lille klør ud til trumf, hvad han i praksis næppe kunne finde på. 6 klør hos Øst-Vest vinder altid).
Mod 6 spar startede Vest med hjerter es og fortsatte med hjerter konge, som Syd kunne trumfe, og senere kaste sin rudertaber på hjerter dame, trumfe sine 3 klør på bordet og vinde 6 spar.
Havde Vest i andet stik skiftet til ruder, var kontrakten gået ned. Og det havde været en god idé. For hvis Syd har 2 hjerter, har han ikke noget at smide den anden hjerter på, og så vil Vest alligevel senere få på sin hjerter Konge.

Jens Wamsler

______________________________________________________________________________________________________________________

Den uheldige ekspert
Spillet er fra torsdag 8. februar 2018.
Kontrakt er 3 ut i Øst med udspil af spar 3.

 

3 S DT932
S/ØV   H D3
  R K64
  K DT3
S KB4   S E7
H K62 H E875
R E2 R DBT985
K 98642 K K
  S 865
  H BT94
  R 73
  K EB75

Ved de fleste borde lod man udspillet køre til spar B, trak ruder Es og spillede ruder mod bordet. Med den rejste ruder farve blev der 9 stik.
Den uheldige ekspert (det er mig) var imidlertid opmærksom på, at modspillet inde på ruder konge ville kunne tage 4 klørstik og dermed sætte kontrakten. Så jeg tog udspillet med spar Es, og spillede ruder D for at fange ruder K i plads. Nord var ufin nok til at lade mig beholde ruder D. Så ruder til Es uden at kongen faldt. Nu havde jeg ikke overgange til at rejse ruderfarven og bagefter indkassere ruderstikkene.
Således blev den uheldige ekspert den eneste i salen, der ikke fik mindst 9 stik. Det viser sig nemlig, at som kløerne sad, kunne modspillet inde på ruder konge ikke tage 4, men kun 3 klørstik. Nord kan inde på ruder konge spille en lille klør til konge og Es, få klør igen til D og 10’er. Men Syd kan så ikke komme ind og få for klør B. Det hjælper ikke, at Nord starter med klør D. Den går over kongen til Es, nu kan modspillet tage for klør 10 og B. Men så er klør 9 blevet rejst i Øst.

Jens Wamsler

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spil 4 fra torsdag d. 1. febr. 2018 :  Om at lede spilfører på afveje.

I dette spil meldte vore modstandere 2 ut i syd. Da de havde fået 11 stik troede jeg, vi havde et godt resultat.

De ikke havde meldt den oplagte 3 ut. 

Men ak nej. Ingen i vores række havde meldt 3 ut, og i to tilfælde havde spilfører fået betydeligt færre end 11 stik.

4 S D863
V/Alle   H 75
  R E8
  K 96432
S 942   S KT7
H K98 H DBT32
R KB762 R 943
K DB K 75
  S EB5
  H E64
  R DT5
  K EKT8


Hvorfor nu det?
I alle tilfælde var udspillet ruder 6, som gik til spilføres ruder 10. Herefter trak han klør Es. Og så er det, at vest hurtigt og bestemt skal lægge klør dame, så spilfører bliver overbevist om, at den sidder blank og derfor går over på ruder es og spiller en lille klør til klør 10! Nu kommer vest ind på klør bonde og kan tage sine 3 rejste ruder stik.

Jens Wamsler

 

 

Sorø Bridgeklub spiller tirsdage, torsdage og nogle lørdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Klik her for spilletider.