Sorø Bridgeklub

er for alle

4 S D863
V/Alle   H 75
  R E8
  K 96432
S 942   S KT7
H K98 H DBT32
R KB762 R 943
K DB K 75
  S EB5
  H E64
  R DT5
  K EKT8

Alle kan nu se eller selv beskrive et interessant spil.

Hvis du har lyst til at beskrive / gennemgå et spil, er du velkommen til det. Beskrivelsen skal sendes til Lone som word dokument og der skal være et billede med at kortfordelingen.

 

Herunder ses de beskrivelser, der indtil nu er tilgængelige:

 

Slem på få værdier.
Fra tirsdag 20. marts 2018 - endnu et eksempel på en slem på få værdier (24 hp)

1 S T76
N/Ingen   H 3
  R K97
  K ET9765
S D2   S EK8543
H EDBT865 H 9742
R 65 R E2
K KB K 4
  S B9
  H K
  R DBT843
  K D832

Min makker åbnede med 1 spar, selv om der kun er 11 hp. Jeg er enig i, at hånden er for spillestærk til at åbne med spærremeldingen 2 spar.
Da makker bagefter støttede min hjerterfarve, synes jeg der måtte være en god chance for slem, hvis mine tabskort kunne kastes af på makkers sparfarve. Så jeg spurgte efter esser, og da jeg fik at vide, at makker havde et rødt og et sort es, meldte jeg 6 hjerter, som aktuelt ikke kan sættes. Måske lidt vovet for hvis makker ikke har spar konge, kan det blive svært, men ikke umuligt. Har han f.eks. i stedet spar bonde, er der chance for at spar konge kan knibes ud.


Jens Wamsler

 _____________________________________________________________________________________________________________________

Lilleslem på 15 hp

Følgende interessante spil dukkede op i vores sidste runde, tirsdag 13. marts 2018.

1 S KD976
N/Ingen   H D953
  R T953
  K 
S    S 
H EKB74 H T86
R D7 R EKB842
K DT9743 K EB62
  S EBT85432
  H 2
  R 6
  K K85

 

Jeg startede som Nord meldingerne med 2 ruder, som i vores system viser 6-11 hp med mindst 4 kort i begge majorfarver. Øst meldte 3 ruder, og min makker 3 ut, hvad jeg ikke vidste, hvad han mente med. Da Vest meldte 4 ruder, slap jeg for at tage stilling til det og kunne bare melde pas. Nu meldte min makker 4 spar, Øst 5 ruder, jeg 5 spar, øst 6 ruder, hvorefter min makker sluttede melderunden med 6 spar, som blev doblet.
6 spar er et godt offer mod 6 ruder, som kan vinde (med mindre Syd spiller en lille klør ud til trumf, hvad han i praksis næppe kunne finde på. 6 klør hos Øst-Vest vinder altid).
Mod 6 spar startede Vest med hjerter es og fortsatte med hjerter konge, som Syd kunne trumfe, og senere kaste sin rudertaber på hjerter dame, trumfe sine 3 klør på bordet og vinde 6 spar.
Havde Vest i andet stik skiftet til ruder, var kontrakten gået ned. Og det havde været en god idé. For hvis Syd har 2 hjerter, har han ikke noget at smide den anden hjerter på, og så vil Vest alligevel senere få på sin hjerter Konge.

Jens Wamsler

______________________________________________________________________________________________________________________

Den uheldige ekspert
Spillet er fra torsdag 8. februar 2018.
Kontrakt er 3 ut i Øst med udspil af spar 3.

 

3 S DT932
S/ØV   H D3
  R K64
  K DT3
S KB4   S E7
H K62 H E875
R E2 R DBT985
K 98642 K K
  S 865
  H BT94
  R 73
  K EB75

Ved de fleste borde lod man udspillet køre til spar B, trak ruder Es og spillede ruder mod bordet. Med den rejste ruder farve blev der 9 stik.
Den uheldige ekspert (det er mig) var imidlertid opmærksom på, at modspillet inde på ruder konge ville kunne tage 4 klørstik og dermed sætte kontrakten. Så jeg tog udspillet med spar Es, og spillede ruder D for at fange ruder K i plads. Nord var ufin nok til at lade mig beholde ruder D. Så ruder til Es uden at kongen faldt. Nu havde jeg ikke overgange til at rejse ruderfarven og bagefter indkassere ruderstikkene.
Således blev den uheldige ekspert den eneste i salen, der ikke fik mindst 9 stik. Det viser sig nemlig, at som kløerne sad, kunne modspillet inde på ruder konge ikke tage 4, men kun 3 klørstik. Nord kan inde på ruder konge spille en lille klør til konge og Es, få klør igen til D og 10’er. Men Syd kan så ikke komme ind og få for klør B. Det hjælper ikke, at Nord starter med klør D. Den går over kongen til Es, nu kan modspillet tage for klør 10 og B. Men så er klør 9 blevet rejst i Øst.

Jens Wamsler

_______________________________________________________________________________________________________________________

Spil 4 fra torsdag d. 1. febr. 2018 :  Om at lede spilfører på afveje.

I dette spil meldte vore modstandere 2 ut i syd. Da de havde fået 11 stik troede jeg, vi havde et godt resultat.

De ikke havde meldt den oplagte 3 ut. 

Men ak nej. Ingen i vores række havde meldt 3 ut, og i to tilfælde havde spilfører fået betydeligt færre end 11 stik.

4 S D863
V/Alle   H 75
  R E8
  K 96432
S 942   S KT7
H K98 H DBT32
R KB762 R 943
K DB K 75
  S EB5
  H E64
  R DT5
  K EKT8


Hvorfor nu det?
I alle tilfælde var udspillet ruder 6, som gik til spilføres ruder 10. Herefter trak han klør Es. Og så er det, at vest hurtigt og bestemt skal lægge klør dame, så spilfører bliver overbevist om, at den sidder blank og derfor går over på ruder es og spiller en lille klør til klør 10! Nu kommer vest ind på klør bonde og kan tage sine 3 rejste ruder stik.

Jens Wamsler

 

 

Sorø Bridgeklub spiller tirsdage, torsdage og nogle lørdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Klik her for spilletider.