Sorø Bridgeklub

er for alle

Udfyldt systemkort er obligatorisk.
Husk afsnittet om udspil. Gør evt. brug af den elektroniske mulighed på DBU´s hjemmeside.

Det er til en hver tid det enkelte medlems personlige ansvar at melde forfald.

Det er det enkelte medlems ansvar at finde substitut til løbende turneringer.

Korrektion for substitutter – parturnering.
   En substitut: Ingen regulering.
   Et substitutpar: Parret tildeles den opnåede scorer; dog ikke mere end parrets egen middelscorer i sektionen.
   Ved udeblivelse tildeles parret middel minus 20 %

Korrektion for substitutter – holdturnering.
   En substitut per par: Ingen regulering.
   Et (eller to) substitutpar: Der tildeles den opnåede scorer; dog ikke højere end holdets eget gennemsnit af alle kampe i sektionen.
   Udløsning af bonus for vundet holdturnering betinger deltagelse i mindst halvdelen af halvegene i sektionen.
   Placering i multiberegningen betinger deltagelse i mindst halvdelen af halvdelen af halvegene.

Rangering – parturnering.
   Ved pointlighed afgøres efter indbyrdes kampe i sektionen.
   Hvis stadig lige – lodtrækning.

Rangering – holdturnering.
   Ved pointlighed afgøres efter indbyrdes kampe i sektionen.
   Hvis stadig lige – indbyrdes imp.scorer.
   Hvis stadig lige – lodtrækning.

Turneringsleder kan stoppe spil påbegyndt, dvs. kortene taget ud af mappen, hvis der er mindre end 5 min. tilbage af spilletiden.

Overholdelse af spilletid – parturnering.
   Ved første tidsoverskridelse tildeles begge par en advarsel. Hvis et af parrene senere samme aften overskrider tiden tildeles 2 strafpoint, samme for yderligere      overskridelser.

Overholdelse af spilletid – holdturnering.
   For hvert spil der ikke er afsluttet trækkes 1KP fra begge hold, med mindre TUL kan fastslå hvilket par der er skyld i forsinkelsen. I så fald trækkes intet fra det      sagesløse hold.

 

 

Sorø Bridgeklub spiller tirsdage, torsdage og nogle lørdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Klik her for spilletider.