Sorø Bridgeklub

er for alle

SommerBridge i Sorø.

Læs her

 

Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere her

nicubunu Message in a Bottle 800px
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

onsdag d. 24. april 2019, Kl. 19,
i Kaarsbergcentret.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent og spilleafgift.
Bestyrelsen foreslår kontingentet og spilleafgift uændret.

5. Indkomne forslag:
Forslag indleveres senest 10/4.
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændringer. Hent bilag.

6. Valg af formand.
Ib Larsen modtager genvalg.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Mette Grove og Jens Erik Jensen er på valg. Begge modtager genvalg.
Gitte Nielsen, Lone Blume og Kai Korskilde er ikke på valg.
Derudover skal vælges 1 nyt bestyrelsesmedlem.

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Tim-Vibe Hastrup modtager genvalg som revisor. Erik Skov modtager ikke genvalg som revisorsuppleant.

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/the og ostemad.

VIGTIGT: Du skal tilmelde dig til generalforsamlingen, såfremt du ønsker at få en ostemad - og du og din makker skal tilmelde jer kortspillet, hvis I ønsker at deltage.

 

 

Sorø Bridgeklub spiller tirsdage, torsdage og nogle lørdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Klik her for spilletider.