Sorø Bridgeklub

er for alle

Nyt spil i spilgennemgang
opdateret d. 14/4-18

Læs her

 

SommerBridge i Sorø.
Læs mere her

 

Tilmeld dig HER

nicubunu Message in a Bottle 800px
Indkaldelse til ordinær generalforsamling

onsdag d. 25. april 2018, Kl. 19,
i Kaarsbergcentret.

 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Fastsættelse af kontingent og spilleafgift.
Bestyrelsen foreslår kontingentet og spilleafgift uændret.
5. Orientering om ny persondataforordning.
   Kort orientering om hvad det betyder for klubben og dens medlemmer.
6. Indkomne forslag:
   Forslag til behandling på generalforsamlingen indleveres inden 11/4.
7. Valg af formand.
   Ib Larsen modtager genvalg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
   Mette Grove, Jens Erik Jensen og Jens Wamsler er ikke på valg.
   Gitte Nielsen, Lone Blume og Kai Korskilde er på valg. Alle modtager genvalg.
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
   Tim-Vibe Hastrup modtager genvalg som revisor. Erik Skov modtager genvalg som revisorsuppleant.
10. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen serveres der kaffe/the og ostemad. Derefter præmieuddeling for sæsonens mesterskaber. Vi slutter af med lidt kortspil.

VIGTIGT: Du skal tilmelde dig til generalforsamlingen, såfremt du ønsker at få en ostemad - og du og din makker skal tilmelde jer kortspillet, hvis I ønsker at deltage.

 

 

Sorø Bridgeklub spiller tirsdage, torsdage og nogle lørdage i Kaarsbergcentret, Dr. Kaarsbergsvej, Sorø, 100 m fra busterminalen.
Klik her for spilletider.